Kępno - Quick Park

  • Przy głównej arterii komunikacyjnej miasta
  • Pierwsze i jedyne nowoczesne centrum handlowe w mieście i w promieniu 50 km
  • Ok. 100 tys. mieszkańców w zasięgu do 30 min.
  • Wysoka siła nabywcza (o 25% wyższy indeks od średniej)
  • Bardzo niska stopa bezrobocia = 3.1%
  • Marki grupy LPP + najemcy sieciowi
  • Jedyne w mieście wielosalowe kino
  • Operator spożywczy: Lidl

Informacje

Miasto: Kępno
Lokalizacja: ul. Wojska Polskiego / droga krajowa nr 11
Rodzaj projektu: Galeria Handlowa
GLA: 12.100 m²
Liczba sklepów: 45
Parking:                    355 miejsc
Otwarcie: I połowa 2019 r.

pobierz prezentację

Siedziba Warszawa

Al. Jerozolimskie 65/79, tel. +48 22 630 66 77

Oddział Poznań

Stary Rynek 80/82, tel. +48 61 855 71 71